làm thế nào để tiêm các thanh trong một máy nghiền thanh