làm thế nào để loại bỏ các yếu tố có hại trong chế biến than