làm thế nào để các đơn vị ổ đĩa điện từ gắn trên cơ sở439