làm thế nào để thiết kế một nhà máy khai thác binq nền tảng bóng