tại sao khai thác đồng quá đắt tiền máy nghiền quặng vàng