tình trạng của ngành công nghiệp khai thác đá ở ghana