làm thế nào để thu thập quặng sắt từ một chất lỏng là chất thải được sản xuất từ ​​việc thụ hưởng bauxite