kích thước vít d 400 dwg ao 8017782 cho bộ cấp liệu vít